skip to Main Content
Våra kunder finns över hela världen

UW-Tech tar uppdrag över hela världen och inom de flesta sektorer som har behov av inspektioner och arbeten under vattenytan. För oss är våra kunder det allra viktigaste, och vi är stolta över våra goda referenser.

Beställare
0
lyckade uppdrag

Vi arbetar framför allt med större kraftverksbolag och kommunala bolag som har hand om vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Men vi hjälper även andra som har behov av åtgärder under ytan.

Här ser du några av våra kunder.

 • Vattenfall
 • Fortum
 • Uniper
 • Ringhals AB
 • Sydkraft Hydropower
 • One-Nordic
 • Roslagsvatten
 • Mälarenergi
 • Sweco
 • SSAB
 • Polisen
 • Norconsult
 • eon
 • Stockholm vatten och avfall
 • Käppala
 • Gävle hamn
 • Göteborgs hamn
 • Stockholms hamn
 • Kvarken ports
 • Stora Enso
 • Afry
 • NCC
 • Stockholm Exergi
 • WSP
 • Veidekke
 • Skanska
 • Boskalis
 • PEAB
 • Statkraft
 • Bilfinger
 • Mondi
Kontakta oss

kontakt@uw-tech.se
+46 73 810 90 86 (Jonas)
+46 70 394 57 67 (Janne)

Underwater Technology Sweden AB
Västermalmsvägen 3
791 77 Falun
Sverige

Back To Top
Sök