skip to Main Content

Fotogrammetri av undervattensstrukturer

UW-Tech är en av få aktörer i Sverige som kan erbjuda fotogrammetri. Med hjälp av undervattensrobot och tekniken fotogrammetri får du en detaljerad kartläggning av din undervattenstruktur, och en tydlig bild av hur den ser ut torrlagd.

UW-Tech är ledande inom fotogrammetri och vi arbetar med tekniken både under och ovan vattenytan. Med hjälp av undervattensrobotar kan inspektera anläggningar där man inte vill gå in med dykare. Det kan handla om tunnlar, bergrum, kraftverksdammar eller betongkonstruktioner som behöver undersökas. Vi kan undersöka tunnlar upp till sju kilometers längd med vår utrustning.

Genom fotogrammetri kan vi även följa sprickbildningar i betong och se sprickans storlek, hur många grader de lutar och var man behöver reparera.

Mätbar 3D-modell för bedömningar

Med hjälp av undervattensrobotar samlar vi in data som vi georefererar och gör mätbart. Resultatet blir en texturerad 3D-modell som är fullt mätbar, med millimeterprecision. Modellen kan visas från alla vy eller vinklar, den ger en bra överblick och fungerar som underlag för bedömningar.

Undervattensfotogrammetri UW-Texh
Vi rapporterar och levererar:
Högupplöst mätbar 3D OBJ-modell
Högupplöst punktmoln i valfritt ASCII-format, som XYZ eller PTS
Högupplöst mätbar orthomosaik
Skriftlig rapport samt kalibreringsprotokoll


Dokumentationen efter utfört projekt har jag fått utan problem med snabb leverans på samtliga jobb

– Linus Rytter, Projektledare Bilfinger

Back To Top
Sök