Tjänster

Dykarbete

Med säkerhet, miljö och kvalité i fokus utför vår dykavdelning allt från mindre reparation till stora projekt.

Med mobila dykbussar, pontoner, båtar som arbetsplattformar är vi snabbt på plats och hjälper dig med ditt projekt! 

Föregående
Nästa

ROV Undervattensrobot

Undervattensinspektion och lättare arbeten under vattenytan med Undervattensrobot är en säker och effektiv metod,  Vi har robotar i alla storlekar och utrustning,  samt olika längder på ROV-kabel upp till 7500 meter! , Alla våra robotar är utrustande med 2D realtidssonar, gripklo, dubbla kameror med upp till 4K upplösning

Högupplöst Mätbar georefererad 3D undervattensfotogrammetri

Tekniken som gör att du kan se hur din undervattensstruktur ser ut torrlagd!  Med hjälp av en undervattensrobot samlar vi in data som vi georefererar och gör mätbar, så resultatet blir en texturerad 3D modell som är fullt mätbar in på mm.

Rapportering / Leverans av data:
Leverans av högupplöst mätbar 3D OBJ modell.
Leverans av högupplöst punktmoln i valfritt ASCII format ex XYZ, PTS.
Leverans av högupplöst mätbar Orthomosaik.
Leverans av Skriftligt rapport samt kalibreringsprotokoll.

3D MULTIBEAM SJÖMÄTNING

3D MULTIBEAM SJÖMÄTNING UNDER SJÖMÄTNING SAMLAR VI IN HÖGUPPLÖST BATYMETRI DATA VILKET GER EN DETALJERAD GEOREFERERAD MÄTBAR 3D MODELL AV BOTTEN.

Sjömätningen uppfyller FSIS-44 Special Order.

Leverans av data: - Georefererat punktmoln i önskat format - Georefererad digital elevationsmodell med höjdkurvor - Konturkarta i DXF/shp- format - Utförlig skriftlig rapport

- Specifikationer sjömätningsdata standard: • Format: .xyz • Koordinatsystem: SWEREF99 TM • Höjdsystem: RH2000
Sjömätningsdatan kan ges i alla kända koordinatsystem, höjdsystem, Filformat

Föregående
Nästa

Undervattensinspektion / 3D scanning av vattenfyllda bergstunnlar och bergrum med undervattensrobot upp till 7000 meter lång

Data leverans från 3D scanning består av georefererat Punktmoln i det koordinatsystem, höjdsystem, fil-format som kunden önskar samt 3D ytmodell av hela tunnel.

luftburen drönare med 3D scanning,
lidar / fotogrammetri

Data leverans från 3D scanning består av georefererat Punktmoln i det koordinatsystem, höjdsystem, fil-format som kunden önskar samt 3D ytmodell av området

Föregående
Nästa