Tjänster

Tjänster

Undervattensinspektioner med ROV undervattensrobotar.

Mätbar Georefererad Högupplöst 3D Undervattensfotogrammetri

3D scanning av vattenfyllda tunnlar med undervattensrobot

Multibeam sjömätning

Vi lämnar alltid skriftliga besiktningsrapporter på alla jobb vi utför. 

 

Våra kunder finns som exempel kring energiföretag, vattenkraftverk, hamnar, broar, sjöledningar, landsting och kommuner. 

UNDERVATTENSINSPEKTION

Videodokumentation

Med hjälp av de två videokamerorna på ROVen, kan vi spela/ta foto på hela inspektionen. All information som djup, position, riktning mm visas i båda kamerorna.

Toppkameran sitter uppe på ROVen, detta innebär att vi kan inspektera pålar/kajer eller liknande även ovan ytan. Toppkameran kan även hjälpa oss att navigera då vi enkelt kan gå rakt upp till ytan från ett föremål och se omgivningen ovanför ytan.

Huvudkameran sitter mitt i ROVen.

REALTIDSSONAR

Sonaren tillåter oss att se upp till 100m framför ROVen. 135° sidledes, och 22° höjdleds. Denna sonar ger oss en bild av vad som finns framför oss sett uppifrån, den skapar alltså en ”flygbild” av botten och det är med denna vi till 99% navigerar oss med.

Vi har som exempel svept efter kajkanter innan ombyggnation för att se till att det inte finns överraskningar till byggstarten.

Ett annat exempel är att vi enkelt utan fara för liv kan övervaka en rensning med gripklo från mobilkran vid ett kraftverksintag, vi ser då från säker distans var gripklon ska rensa och var det är färdigrensat, väldigt kostnadseffektivt!

Koordinatsystem

Vi har möjlighet att få koordinater direkt i bilden på ROVen. På detta sätt kan man få en position på ett föremål eller skada direkt i bilden, och kan enkelt hitta detta vid ett senare tillfälle.

Provtagning

Vi har utrustning för att göra olika provtagningar av bottensediment.

HD-Kvalitet

Vi har möjlighet att erbjuda film med en specialutvecklad undervattenkamera som monteras på roboten, denna levererar 4K upplösning och vidvinkel

Detta kan som exempel användas vid en djur/växt-rikes inspektion.

Möjligheten att filma med båda kamerorna finns så att man i efterhand kan synka dessa och få ut informationen den vägen.

Högupplöst Mätbar Georefererad 3D undervattensfotogrammetri

Ofta förekommande inspektioner/arbeten med hjälp av ROV

VAttenkraftverk

På Vattenkraftverken finns ett stort användningsområde för ROV, vi hjälper till med allt i vattenväg utan att behöva ha en person i vattnet, detta gör att avställningarna kortar och mindre omständiga, vi arbetar alltid för att minimera avställningstiden.

Undervattensinspektion / 3D undervattensfotogrammetri av allt under ytan

– Montering och tätning av intagsluckor / sugrörsluckor.

– Högtryckstvättning av ytor under ytan.

– Bärgning av föremål som fastnat mellan ledskenor

 

 

 

Sättartrösklar

Kostnadsbesparingen av att göra en inspektion av tröskeln som sättarna ska ligga/stå på en tid innan en avstängning är ovärdelig. Vi har i egenskap av dykare vid upprepade tillfällen stött på otroligt stora massor som ligger över tröskeln vid tillfället sättarna ska lyftas på plats. Detta ger ett stillestånd på samtliga maskiner och bemanning då rensningen utförs. Vi förespråkar därför stort en förinspektion av trösklarna.

Lucktätning

Med hjälp av ROVens gripklo har vi ett flertal gånger tätat luckor med trasor, detta är otroligt effektivt och ibland kan det vara trångt för dykare att komma in till luckans utsida utan att riva delar av intagsgrindarna.

Bärgning av föremål

Att med hjälp av ROVens gripklo gå ned och antingen greppa tag i föremålet, eller med hjälp av tamp och krok lirka fast föremålet i detta och sedan dra upp det till ytan. Effektivt och ingen fara för liv vid eventuell fara.

Hamnar

Ofta förekommande inspektioner/arbeten med hjälp av ROV

Pålkajer

En ofta förekommande inspektion sker vid kajer med pålkonstruktion. Det vi gör är att vi lämnar över en fullständig dokumentation på pålarnas skick. Vid eventuella avvikelser/skador kan vi även komma med åtgärdsförslag på detta. Detta är såklart individuellt beroende på vad Du som beställare är intresserad av att veta.

Spontkajer

Förekommer även ofta. Med hjälp av vår realtids-sonar kan vi se om spontlinjen fortfarande är intakt eller om det finns någon avvikelse på denna. Med hjälp av kameran kan vi följa varje spontplanka nedifrån och upp utan att tänka på dyktid eller tryckutjämning, allt dokumenteras och vi kan enkelt markera eventuella avvikelser uppe på kajen och även i rapporten som lämnas över.

Föremål vid ramning

Vid en djup-ramning kan föremål påträffas och med hjälp av ROVen kan vi enkelt gå ned och se vad som påträffats. Kanske är det en bil eller ett vrak? Vad det nu kan tänkas vara, så är det viktigt att med hjälp av kamera och sonar se vad som stött i ramningen.

Påstötning

Vid en påstötning av en kaj är det mycket svårt att veta hur stor faran är för dykare att undersöka skadan. Spontplankor kan ligga i spänn, pålar kan halvt rasat, det kan finnas rester av kajen som hänger löst osv. Därför är det viktigt att första undersökningen sker med hjälp av ROV. Här kan vi enkelt filma/fota skadorna och kontrollera att det inte finns någon fara för dykare.

SJÖLEDNINGAR: V/A - EL

Ofta förekommande inspektioner av sjöledningar med hjälp av ROV

Rörinspektioner

Finns ingen text

Avloppsledningar

En avloppsledning som kanske legat för grunt och blivit påkörd av båt är ingen sällsynt inspektion. Avloppsledningar som ligger för grunt måste skyddas eller läggas om. Isen kan dra med sig ledningar, ankrade båtar kan ha dragit med sig ledningar osv.

Därför är det viktigt att med jämna mellanrum inspektera ledningarna och se till att dessa ligger skyddade och felfria. En trasig avloppsledning är direkt hotande för hälsan i dess omgivning, och kan oftast förebyggas genom årliga inspektioner.

Elledningar

Många kraftbolag börjar få upp ögonen för ledningsinspektioner. Detta för att det är enormt enkelt att kartlägga sina ledningar och dess omgivning.

På många ställen ligger ledningarna och ”svävar”, detta innebär och viss gungningsrörelse på ledningen och den går till sist av eller skadas. Ett annat hot är ankare som fastnat i ledningen trots att det ofta är ankringsförbud.

Vattenledningar

En färskvattenledning som exempelvis håller en bebodd ö med vatten kan leda till stora konsekvenser om denna slutar fungera. Ett sätt att förebygga skada på en färskvattenledning är årliga inspektioner.

Sjömätning

Multibeam

Samtlig data finns att tillgå i form av XYZ-filer, även kallat punktmoln som sammanställer en 3D-modell av det skannade området, i programmet för uppläsning av filerna får man exakta djup på varje enskild punkt och koordinater med mycket bra noggrannhet.

WASSP WIRELESS

Med WASSP wireless kan vi ligga framför ett fartyg och skanna om man är osäker på hur botten ser ut och vilka eventuella grund som kan finnas, vi erhåller fartyget utrustning/dator som i realtid får upp vår skanning och på så sätt kan känna sig helt trygga med att djupet är tillräckligt utan att hinder dyker upp.

BACKSCATTER

Presenterar hårdhet i botten, mycket bra inför t.ex ett muddringsprojekt.

XYA-filer (punktmoln)

Rådata med diagnostik (.WMBF filer).

SIDE SCAN SONAR

Ger en mer detaljerad bild av föremål på botten, likt en flygbild.