skip to Main Content

Säker sugmuddring

UW-Tech utför sugmuddring, vilket är den mest miljövänliga metoden för muddring. Muddring innebär schaktning under vatten, och vi ser till att anpassar utrustningen efter just ditt projekt.

Muddring kan behöva göras för att öka vattendjupet eller undvika risk för skred eller ras. UW-Tech utför muddring genom att suga upp material från sjö- eller havsbotten och pumpa upp bottensedimentet på land.

Sugmuddring är den vanligaste metoden för muddring och ger minimal grumling av vattnet. Finns det förorenat material i vattnet sprids det heller inte ut i det omgivande vattnet, som det kan göra med andra muddringsmetoder.

Anlita oss för en säker och effektiv muddring!


Uw-Tech är tillförlitliga och riktigt proffsiga

– Bo Berglund, Bilfinger
Avdelningschef och projektportföljsansvarig mot Fortum.

Back To Top
Sök