skip to Main Content

Kartläggning av sjöbotten med multibeam

UW-Tech hjälper dig med sjömätning och visualisering av bottenförhållanden. Med multibeam-ekolod samlar vi in högupplöst data och levererar en detaljerad 3D-modell av sjöbottnen.

I många projekt krävs en detaljerad djupkarta av havsbotten och kartläggning av marina konstruktioner. Med vårt multibeam-ekolod får du en 3D-visualisering med hög detaljrikedom och exakta djupdata.

All mätning med multibeam-ekolod utförs heltäckande med tillhörande sensorer och sker i enlighet med gällande anvisningar från Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, FSIS-44 (IHO S-44).

Anlita oss för en träffsäker och noggrant utförd sjömätning!

Med vår sjömätning levererar vi:
Georefererat punktmoln i önskat format
Georefererad digital elevationsmodell med höjdkurvor
Konturkarta i DXF/shp- format
Utförlig skriftlig rapport
Specifikationer sjömätningsdata standard:
Format: .xyz
Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Höjdsystem: RH2000
Sjömätningsdatan kan ges i alla kända koordinatsystem, höjdsystem och filformat


Ibland kan det vara snabba beslutsvägar för mig som projektledare, och för mig är då valet av entreprenör självklart.

– Linus Rytter, Projektledare Bilfinger

Back To Top
Sök