skip to Main Content

3D-scanning – under och ovan ytan

UW-Tech utför 3D-scanning av vattenfyllda bergstunnlar och bergrum med hjälp av undervattensrobot, upp till sju kilometer. Med hjälp av olika tekniker får du 3D-modeller av hela det område du vill få undersökt.

Vi utför även laserscanning med LiDAR, där man mäter det som är ovan vattenytan för att binda ihop hav och land till en heltäckande 3D-modell.

Av oss får du data från 3D-scanningen som består av georefererat punktmoln i det koordinatsystem, höjdsystem, i det filformat som du önskar samt en 3D-ytmodell av hela tunneln.

Anlita oss för detaljerade 3D-scanningar!

Vi levererar:
Georefererat punktmoln
Koordinatsystem efter önskemål
Höjdsystem efter önskemål
Filformat efter önskemål
3D-ytmodell av hela tunneln


Bra rådgivning om lämpliga inspektioner

– Jonas Hammarson, Fortum

Back To Top
Sök